Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Aby rozpoznać i skutecznie leczyć chorobę zwyrodnieniową stawów najlepiej skontaktować się z lekarzem specjalistą.
Chorobę zwyrodnieniową stawów lekarz rozpoznaje na podstawie wywiadu, badania stawu i badań dodatkowych.
Podstawowym badaniem dodatkowym potwierdzającym rozpoznanie jest zdjęcie rentgenowskie.
Po postawieniu diagnozy, w zależności od stopnia zaawansowania ChZS, lekarz zaleca jedną z form leczenia: leczenie
niefarmakologoczne (edukacja chorego, fizykoterapia), leczenie farmakologiczne (miejscowe i ogólne) lub leczenie
operacyjne.

KWAS HIALURONOWY W LECZENIU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ

Kwas hialuronowy to polisacharyd, który występuje w wielu tkankach ludzkich, m.in. w tkance chrzęstnej i płynie
maziowym – lepkiej substancji, która zmniejsza tarcie między powierzchniami chrząstek stawowych, chroniąc je przed
uszkodzeniem. Ze względu na swoje unikalne właściwości, kwas hialuronowy jest wykorzystywany w leczeniu choroby
zwyrodnieniowej stawów, która objawia się bólem stawów, spowodowanym postępującymi zmianami zwyrodnieniowymi.

WŁAŚCIWOŚCI KWASU HIALURONOWEGO

Kwas hialuronowy nadaje płynowi maziowemu właściwą sprężystość i lepkość. Jest bezustannie wydzielany do przestrzeni
stawowej, przyczyniając się tym samym do prawidłowego nawilżania powierzchni chrząstek stawowych. Odpowiednia
zawartość kwasu hialuronowego w płynie maziowym warunkuje również zdolność płynu stawowego do amortyzowania
wstrząsów, jakim poddawane są tkanki miękkie oraz chrząstka stawowa. Niestety – jak wykazały liczne badania – w wyniku
urazów lub w przebiegu choroby zwyrodnieniowej dochodzi do zmniejszenia zawartości kwasu hialuronowego w płynie
maziowym oraz pogorszenia jego jakości. Oznacza to zmniejszenie lepkości płynu maziowego, którego głównym
składnikiem jest kwas hialuronowy. W rezultacie w obrębie stawu występują dolegliwości bólowe oraz zaburzenia jego
czynności. Dostawowe podanie kwasu hialuronowego powoduje przywrócenie wiskoelastycznych (smarujących
i amortyzujących) właściwości płynu maziowego, zmniejszenie bólu oraz poprawę zakresu ruchomości stawów.

CO NOWEGO W TERAPII CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW KWASEM HIALURONOWYM?

PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA W TERAPII CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW